Direct Method

Boutique English kurumunun kendi bünyesinde geliştirdiği Direct Method, klasik yöntemlerin aksine katılımcının sürekli aktif olarak konuşmasını ve bu dili konuşarak  öğrenmesini hedefler. Burada maksat şudur; gramer yüklemesi yapılarak öğrenilen dilin yapısı her ne kadar anlaşılsa da, iş o dili konuşmaya gelindiğinde zorluklar yaşanır. İşte tam da bu sebeple etrafımız anlıyorum ama konuşamıyorum diyen insanlarla doludur. Belki de bu insanlardan biride sizsinizdir.

Direct method ingilizce

Boutique English – Direct Method eğitim yöntemi uygulayan akredite kurumdur.

Gramer anlatımını  hiçe saymak?

Hayır, gramerin anlaşılması gereklidir ancak önceliğimiz gramere yoğunlaşmak değildir.  Konuşma ağırlıklı İngilizce eğitimi denildiğinde gramer konularının hiçe sayıldığı düşünülebilinir ancak metodumuz yeni işlenen konuların gramer yapısını öğrencilerine izah eder ardından ise klasik yöntemler gibi alıştırmalar yazıp çizdirmez. Sürekli olarak o konuyla ilgili uzun uzadıya sorular sorar ve öğrenciden yine uzun uzadıya cevaplar bekler. Doğal olarak öğrenci cevap verirken duraksar yada hata yapar. İşte bu anda öğretmenin yardımıyla cevap eksiksiz olarak verilmiş olur. Burada maksat öğrenciyi sürekli konuşturmak dolayısı ile refleksif olarak cümleleri doğru kurmasını sağlamaktır.

Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç elde etmek imkansızdır!!!!
Okul hayatınız ve geçmişte katıldığınız kurslar  dahil olmak üzere klasik yöntemlerle ingilizce öğrenmeye çalıştınız , belki birşeyler öğrendiniz ama  hiç bir zaman istediğiniz gibi ingilizce konuşamadıysanız bunun sebebini düşünme vakti gelmiştir. Belkide aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyorsunuz. Ancak o değişimin zamanı geldiyse, degişime kendiniz ile başlamalısınız!!!!
Boutique English bünyesindeki Direct method dersleri ile sizde diğerleri gibi ingilizceyi hem anlayabilir hem de KONUŞABİLİRSİNİZ.